Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học Link tải dưới bài viết nhes

TÓm lược cuốn sách này  

Với Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học, các bạn sẽ tiết kiệm thời gian cũng như được củng cố nâng cao kiến thức với các công thức thức được tóm tắt nhanh gọn, các lưu ý khi làm bài .

Cuốn sách “Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học” của tác giả Nguyễn Đình Độ đúc kết các công thức, cũng như phương pháp, kỹ thuật, kinh nghiệm giải nhanh, giúp các em tự tin áp dụng và vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia môn hóa học 1 cách dễ dàng.

Chương 1: các công thức giải nhanh trong hóa học

Chương 2: bài tập áp dụng tham khảo

Chương 3: hướng dẫn giải các bài tập

Chương 4: các đề thi đại hoc tham khảo

Chương 5: hướng dẫn giải các đề thi

Chương 6: cấu trúc đề thi môn hóa học

Link tải : https://drive.google.com/file/d/0B3Rg7actNFDVY1A2S2tlN0g1aGc/view?resourcekey=0-BUI0RUMraEHNM6qk6WQKiw

  Plugin thanh hiển thị trước PageLoader v3.0 link fshare