Template Masala v1.3 & NanoMag v1.0 Responsive cực phẩm cho bloggger

 

Template Masala v1.3 & NanoMag v1.0 Responsive cực phẩm cho bloggger Link  tải  dưới  bài  viết  

Masala là một mẫu blogger kiểu blog, tin tức, blog hỗ trợ AMP. 10+ tổ hợp bố cục blog. Với tài liệu đơn giản, bạn có thể cài đặt các mẫu này trong vòng vài phút. Chúng tôi cũng có hỗ trợ trực tiếp trên fb có thể giúp bạn ở lại với chúng tôi mọi lúc.

 

Template Masala v1.3 NanoMag v1.0 Responsive 2

Tất cả các tính năng nổi  bật

 • NHÓM BLOGGER AMP
 • Dễ dàng tùy chỉnh tất cả các vật dụng.
 • 10+ Trang chủ kết hợp với thiết kế độc đáo
 • Hỗ trợ RTL và tất cả các ngôn ngữ
 • 100% thiết kế mẫu đáp ứng
 • Thay đổi kích thước hình ảnh tự động
 • Hỗ trợ hình thu nhỏ trên Youtube tự động
 • Hỗ trợ Quảng cáo đáp ứng như Google Adsense, Quảng cáo mua / bán, v.v.
 • Hỗ trợ Disqus và các hệ thống bình luận khác
 • Sẵn sàng SEO cho tất cả trình thu thập thông tin
 • Tiện ích bài đăng nổi bật tuyệt vời
 • Tiện ích bài đăng gần đây theo nhãn hoặc tất cả
 • Widget bài đăng ngẫu nhiên theo nhãn hoặc tất cả
 • Thiết kế các danh mục và thẻ khác nhau
 • Bài đăng nổi bật, khá, được thích tự động
 • Hỗ trợ trang lỗi 404
 • Trang hỗ trợ liên hệ với chúng tôi
 • Thiết kế trang lưu trữ
 • Gọn gàng và sạch sẽ các tiện ích bài viết liên quan
 • Nhiều tab
 • Bố cục quản trị chuyên nghiệp
 • Tùy chỉnh chủ đề
 • Hơn…

 

  Template Purez v2.0 – Responsive Magazine cực đỉnh dành cho Blogger

Template Masala v1.3 NanoMag v1.0 Responsive 1 1

Đánh  giá  của các chuyên gia shopping : 5 sao

 

Link  tải : https://drive.google.com/drive/folders/15lgdq2RN-q9qaq7hyub6vEFkWJa7tGnz?usp=sharing