Plugin tạo bảng giá wordpress wpPricing Builder Responsive v1.5.1

Plugin tạo bảng giá wordpress wpPricing Builder Responsive v1.5.1 link googledrive làm theo hướng dẫn dứoi bài viết nha

Tính năng của plugin này

Tạo bảng giá tuyệt vời mà không cần bất kỳ kỹ năng lập trình nào.
Nó có thể thực hiện được với plugin WordPress Bảng giá của Supsystic. Chọn mẫu bảng định giá, chỉnh sửa nội dung bằng Trình tạo bảng định giá và xuất bản trên trang web.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA BẢNG ĐỊNH GIÁ

 • Bảng giá đáp ứng
 • Trình tạo kéo và thả
 • Bảng giá, cột và hàng không giới hạn
 • Mẫu đặt trước
 • Cột hình ảnh, video và biểu tượng
 • Lên lịch cột
 • Chuyển đổi Chuyển đổi
 • Tiêu đề tùy chỉnh, danh sách tính năng và kiểu nút
 • Hover Animation
 • Bảng giá so sánh
 • Bảng xuất / nhập
 • Tất cả các ví dụ về bảng định giá

Việc tạo và quản lý bảng giá và bảng so sánh với trình tạo bảng chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Bất kỳ phần tử nào của bảng đều có thể được tùy chỉnh bằng một vài cú nhấp chuột.

Link tải : https://drive.google.com/file/d/1OX_5an5EAz26OqqfWCCOuceQqKEzDrBO/view?usp=sharing

  Template Purez v2.0 – Responsive Magazine cực đỉnh dành cho Blogger